تبلیغات
وبه طرفداران لینگ شیایو - قسمت سوم داستان
قسمت سوم داستان
کامیا دستشو طرف شیایو دراز میکنه جین وبقیه نگاه میکنن شیایو لبخندمیزنه دستشو میگیره طرف کامیا وکامیا دستشو میگره میرن وسط با هم برقصن جین ناراحت میشه وشیایو خوشحاله با خودش میگه شدم مثل آلیس درسرزمین عجایب وکامیا میگه کاش میشد پاشو ازپام برداره جین قهرمیکنه میره بیرون اونجا یک حشره میره تو تنش ومیترسه میوفته توآب همون موقع شیا یو میاد صداشو میشنوه ومیره نجاتش میده  یک نفرمیره تو سالن مهمونی ومیگه جین افتاده تو آب همه با سرعت میدون طرف استخر یک دختره  ازدوستاش میپرسه چرا شما انقدردستپاچه اید لی میگه چون جین تنها کاری که بلد نیست شنا کردنه وهمشون میرن سمت استخر ومیبینن شیایو داره به جین تنفس مصنوعی میده وهمه با تعجب نگاه میکنن شیا یو میخواد نفس سومو بده که جین چشماشو باز میکنه وشیایو میفهمه که همش الکی بود ومیزنه توصورته جین وبهش میگه تو یه حقه بازی عوضی ومیره وهمه به رفتنش نگاه میکنن وجین میخنده .صبح شده وشیایو تو آینه نگاه میکنه وناراحته که به جین تنفس داده ومسواک میزنه تایادش بره .وقتی میره دبیرستان میبینه که کامیاتنها نشسته تو باغ دبیرستان رونیمکت وشیایو میره میبینه دستش بریده ومیخواد دستشو ببنده کامیا نمیزاره شیا یو دستشو میگره ومیگه بعدازاینکه اینکارو کردم میرم اون سه دختربدجنس ازحسودی ازش فیلم میگیرن ومیرن پیش جین  جین رو قایق بادی تواستخر ومیگه خیلی وقته منتظرتم چرا حالا میای وبعد میبینه اون سه تان اون سه دختر فیلمو نشون جین میدن وجین ناراحت میشه ومیره بیرون یکی ازاون سه دختر میگن شیایو مثل ماره جین عصبانی میشه وگوشیشو میشکنه ومیگه یک بار دیگه حرف بزنی گردنتو میشکنم .شیایو میره تو باغ دنبال کامیا میگرده ومیبینه نیست برمیگرده بره که چشمش میخوره به جین .................

ادامه را خودتون برید سریال کره ای پسران برتراز گلو دانلود کنید ببینید

[ شنبه 23 بهمن 1395 ] [ 02:26 ب.ظ ] [ Jill VALENTINE ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب